Onderzoeken

Electrocardiogram (ECG)

Het elektrocardiogram (ECG) is het registreren van de elektrische activiteit van het hart en is een bekend en veel gebruikt diagnostisch onderzoek.

lees meer >

Echocardiografie

Bij een echocardiografie worden beelden gemaakt van het hart door middel van het uitzenden van (ultrasone) geluidsgolven die tegen de inwendige structuren botsten en worden teruggekaatst.

lees meer >

Inspanningsonderzoek

Een inspanningsonderzoek, of ergometrie, is een test waarbij u gedurende een bepaalde tijd een inspanning moet leveren terwijl u gemonitord wordt.

lees meer >

Duplex halsvaten

Duplex halsvaten is een echografisch onderzoek van de bloedvaten in de hals.

lees meer >

24 uur bloeddrukmeter

De bloeddruk is niet constant en kan dus op verschillende tijdstippen van de dag anders zijn.

lees meer >

Slokdarmechocardiografie

Een slokdarmechografie laat toe om de verschillende structuren van het hart beter te zien dan met een gewone echocardiografie omdat het hart juist voor de slokdarm ligt.

lees mseer >

Head-up tilt test

De head-up tilt test is een test waarbij gekeken wordt hoe het lichaam reageert op langdurig rechtstaan.

lees meer >

Ritmemonitoring – Holter

Om ritmestoornissen op te sporen kan de cardioloog voorstellen om het hartritme te registreren.

lees meer >

Coronaire CT-scan

De coronaire CT-angiografie is een recente techniek om vernauwingen van de kransslagaders op te sporen.

lees meer >

Isotopen onderzoek van het hart (MIBI scan)

Met dit onderzoek wordt de doorbloeding en de pompfunctie van uw hart onderzocht

lees meer >

Coronarografie

Bij vermoeden op kransslagaderlijden zal uw cardioloog in de meeste gevallen een coronarografie (=hartkatheterisatie) voorstellen.

lees meer >

Ergospirometrie

Bij patiënten die het hartrevalidatieprogramma volgen wordt bij de start en bij het beëindigen van de revalidatie een fietstest uitgevoerd waarbij de patiënt een masker draagt .

lees meer >

Elektrofysiologisch onderzoek

Wanneer u te maken heeft met hartritmestoornissen, hartkloppingen of plots bewustzijnsverlies, dan kan de cardioloog beslissen een elektrofysiologisch onderzoek te laten uitvoeren.

lees meer >

MRI van het hart

Bij een MRI scan worden beelden gemaakt door middel van elektromagnetische straling. Dit laat toe om zeer gedetailleerde beelden van het hart te maken.

lees meer >