MRI van het hart

Bij een MRI scan worden beelden gemaakt door middel van elektromagnetische straling. Dit laat toe om zeer gedetailleerde beelden van het hart te maken.

 

Het onderzoek vindt plaats op de dienst radiologie. U mag gewoon eten en drinken tenzij uw arts anders voorschrijft. U mag geen metalen voorwerpen dragen, zoals brillen, sieraden, piercings, beugels en metalen gebitsprotheses. U meldt zich op de dag van uw afspraak tijdig aan met uw identiteitskaart aan de inschrijvingskiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. Vervolgens meldt u zich aan bij het secretariaat van de Radiologie (routenummer 68). Net voor het onderzoek krijgt u elektrodes op de borstkas gekleefd om uw hartslag te kunnen op volgen, vergelijkbaar met een klassiek elektrocardiogram. Er wordt ook een infuus geplaatst. Tijdens het onderzoek ligt u 30 tot 60 minuten stil op een tafel die in de smalle tunnel geschoven wordt. Het deel van uw lichaam dat gescand wordt ligt in het midden van de tunnel. Tijdens het onderzoek hoort u harde ratelende geluiden. U krijgt een hoofdtelefoon op zodat u aanwijzingen van de radioloog kan opvolgen.