Onze Visie en Missie

De cardiologen, verpleegkundigen en paramedici van het Hartcentrum Ieper staan dag én nacht paraat om patiënten met hart- en vaatziekten op te vangen en te behandelen.

Dankzij subspecialisatie en intensief overleg beschikt ons cardiologisch team over een uitgebreide expertise waarbij de preventie, diagnose, behandeling en opvolging van uw hartprobleem wordt verzekerd.

Complexere hartproblemen worden in het hartteam besproken samen met collega’s uit samenwerkende centra. Het hartteam zal uw hartprobleem bespreken en bekijken vanuit de ogen van verschillende cardiologen,  cardiochirurgen en cardio-intensivisten. Door het bundelen van meerdere inzichten komen we zo tot de best beschikbare behandeling van uw hartprobleem.

 

Onze speerpunten zijn:

  • Laagdrempelig met vlotte en snelle bereikbaarheid en behandeling
  • Hoogkwalitatieve preventie, diagnose, behandeling en opvolging van hart-en vaatziekten
  • Aandacht voor totale zorg in nauwe samenwerking binnen de associatie inwendige ziekten
  • Aandacht voor uw persoonlijke welzijn en voorkeuren
  • Hechte samenwerking en communicatie met onze verwijzende (huis)artsen
  • Continue bijscholing en subspecialisatie van cardiologen en verpleegkundigen
  • Continue investering in de modernste technologieën en innovaties
  • Investering in wetenschappelijk onderzoek