Consultatie

Een bezoek aan de cardioloog kan beangstigend en overweldigend zijn. Je komt met verschillende mensen in contact die allerlei vragen stellen en onderzoeken uitvoeren. Hieronder vindt u de verschillende stappen die klassiek worden doorlopen bij een consultatie in ons hartcentrum.

 

Als u een afspraak heeft in het Jan Yperman Ziekenhuis schrijft u zich eerst in aan de automaten in de inkomhale met behulp van uw identiteitskaart. 

 

U ontvangt een routenummer (31) en enkele vignetten waarmee u zich rechtstreeks naar het secretariaat cardiologie kan begeven waar u zich kan aanmelden.

Wat brengt u mee?

  • Identiteitskaart
  • Medische gegevens/verwijsbrief
  • Lijst van de medicatie die u op dat moment neemt

Volg het routenummer 31

De verpleegkundige komt u nadien uit de wachtzaal halen voor uw afspaak bij de dokter. De verpleegkundige zal een electrocardiogram afnemen en uw huidige medicatie in het dossier noteren. Zo nodig zal hij/zij ook een inspanningstest uitvoeren.


De arts zal u vervolgens zien op de raadpleging, uw eventuele klachten/vragen noteren, u onderzoeken en de resultaten van deze onderzoeken bespreken en zo nodig ook een echocardiografie uitvoeren.

De raadpleging duurt ongeveer een half uur. Indien verder onderzoek noodzakelijk is zal dit met u besproken worden tijdens de raadpleging.

 

Na uw consultatie in het hartcentrum krijgt u de factuur thuis opgestuurd. Wij werken met een derdebetalersregeling, dat wil zeggen dat u alleen uw persoonlijk aandeel betaalt. Uw ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming van de ziekteverzekering direct aan de zorgverlener.

 

Onze artsen zijn niet geconventioneerd maar gebruiken de RIZIV tarieven als richtlijn.