Privacy

Op deze website gaan we zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Alle berichten die je naar deze website stuurt, worden beheerd door het privacyreglement voor patiënten.

 

Het Hartcentrum Ieper verzamelt via haar website geen persoonsgegevens, tenzij u die zelf vrijwillig verstrekt voor de door u gevraagde diensten of informatie. Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden.

 

De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Het is echter mogelijk dat u als gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd, zodat bepaalde diensten kunnen worden aangeboden (vb. inschrijven op de nieuwsbrief, een afspraak maken ,…). Uw persoonsgegevens worden steeds met de nodige zorg en conform de nationale en internationale privacywetgeving behandeld.

Een overzicht van uw rechten in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de uitoefening ervan vindt u in het privacyreglement voor patiënten.

 

Het actuele privacyreglement voor de patiënte kan je terug vinden op de website van het Jan Yperman Ziekenhuis.

 

Voor meer informatie of voor klachten kan u terecht bij de data protection officer op hartcentrum@yperman.net.