Cathlab

Een cathlab of hartkatheterisatielaboratorium is een afdeling met een specifieke medisch-technische infrastructuur waarbij door middel van röntgenstralen, katheters en contraststof het hart wordt onderzocht en/of behandeld.

Het cathlab van het Jan Yperman Ziekenhuis opende begin 2014 de deuren. Het is een structurele samenwerking met AZ Delta in Roeselare, waarbij artsen en verpleegkundigen in elkaars lab werken.

 

In het cathlab van het Hartcentrum Ieper gebeuren jaarlijks meer dan 1000 procedures. De meest voorkomende ingrepen zijn een coronarografie (=kroonslagader onderzoek), een percutane coronaire interventie (PCI) waarbij door middel van een ballon en stent een vernauwing wordt open gemaakt en het plaatsen of vervangen van een pacemaker.

 

Het team van het cathlab staat 24/7 paraat waardoor patiënten uit de regio op een snelle manier behandeld kunnen worden indien zij een hartinfarct doormaken. Dit is uitermate belangrijk, want hoe sneller een afgesloten bloedvat weer opengemaakt wordt, hoe minder schade er ontstaat in het hartspierweefsel.

 

 

Alle moderne technologieën zijn aanwezig, zo is het cathlab ook uitgerust met mogelijkheden voor intracoronaire beeldvorming (OCT en IVUS), rotablatie voor behandeling van sterk verkalkte letsels en lithotripsie angioplastie (Shockwave).

Recente kwaliteitsanalyses door de overheid gaven een uitmuntend rapport.