Inspanningsonderzoek

Een inspanningsonderzoek, of ergometrie, is een test waarbij u gedurende een bepaalde tijd een inspanning moet leveren terwijl u gemonitord wordt. Klassiek wordt er gebruik gemaakt van een fietsproef (cyclo-ergometrie). Dit onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of er tijdens een fysieke activiteit klachten van druk op de borst en/of ECG-wijzingen en/of hartritmestoornissen optreden. Verder geeft de test een goed idee van de fysieke conditie van de patiënt wat vaak al een aanwijzing is voor de kans op het optreden van hartziekten. Tijdens de test wordt het electrocardiogram, de hartslag en de bloeddruk geregistreerd. Het is belangrijk dat uw inspanning maximaal is. Om deze reden zal de weerstand waartegen u moet fietsen, steeds verhogen. De test duurt ongeveer 10 à 15 minuten.

 

 

Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd om het bovenlichaam te ontbloten, daarbij zullen er electroden geplaatst worden om uw hartritme te volgen tijdens de inspanning en zal er een bloeddrukmeter worden aangehangen. U begint te fietsen aan een vast tempo waarbij de weerstand iedere minuut zal worden opgedreven. Wanneer u uitgeput bent, moet u dit melden, de weerstand zal nadien worden verlaagd, u mag niet plots stoppen.  Als er klachten zijn van kortademigheid, pijn of druk op de borst, dan meldt u dit aan de verpleegkundige. Na het fietsen is er een herstelperiode om uit te rusten waarbij gedurende een 3-tal minuten de bloeddruk, de hartfrequentie en het elektrocardiogram nog zal worden opgevolgd. Na de fietstest mag u zich terug aankleden en wordt het resultaat met de cardioloog besproken.