Elektrofysiologisch onderzoek

Wanneer u te maken heeft met hartritmestoornissen, hartkloppingen of plots bewustzijnsverlies, dan kan de cardioloog beslissen een elektrofysiologisch onderzoek te laten uitvoeren. Hierbij worden de elektrische signalen in het hart bestudeerd door middel van katheters (dunne slangetjes) die onder lokale verdoving via een ader of slagader naar het hart opgeschoven. Na het aanprikken kan men de elektrische activiteit op verschillende plaatsen in het hart meten en kan men het hart op verschillende plaatsen stimuleren om zo hartritmestoornissen uit te lokken. Met dit onderzoek kan men zien of u een bepaalde ritmestoornis heeft en waar deze ontstaat. Men kan ook bepalen welke behandeling voor u het beste is en of bepaalde medicatie goed werkt.


In het Jan Yperman ziekenhuis beschikken we niet over de nodige apparatuur om dit onderzoek te laten uitvoeren, daarom zal u hiervoor worden doorverwezen naar een samenwerkend centrum.