Echocardiografie

Bij een echocardiografie worden beelden gemaakt van het hart door middel van het uitzenden van (ultrasone) geluidsgolven die tegen de inwendige structuren botsten en worden teruggekaatst. Op deze manier kunnen alle structuren van het hart zichtbaar worden gemaakt op een niet invasieve manier. Door middel van een dopplersignaal kan tevens de stroomsnelheid en de richting van de bloedstroom in de verschillende delen van het hart gemeten worden.

 

Tijdens het onderzoek ligt u, met ontbloot bovenlichaam, op de linkerzij. De cardioloog zal met een echografie sonde over uw borstkas gaan (met behulp van contactgel) om uw hart goed te kunnen zien vanuit verschillende hoeken. Een echocardiografie is volledig pijnloos en zonder risico.

 

Bij een echocardiografie worden volgende elementen bekeken:

  • De grootte, de dikte, de vorm en de volumes van de verschillende hartkamers
  • De manier waarop de hartspier samentrekt en ontspant
  • De drukken in de verschillende hartkamers
  • De vorm en de werking van de hartkleppen
  • Opsporen van vochtopstapeling in en rond het hart
  • Opsporen van hartklonters en klepontstekingen

In specifieke gevallen zal een stress-echocardiografie worden uitgevoerd. Hierbij wordt tijdelijk medicatie toegediend die de pompwerking en doorbloeding van de hartspier verhoogd. Op basis van veranderingen in de manier waarop de hartspier samentrekt kan zo kransslagaderlijden opgespoord worden.