Ergospirometrie

Bij patiënten die het hartrevalidatieprogramma volgen wordt bij de start en bij het beëindigen van de revalidatie een fietstest uitgevoerd waarbij de patiënt een masker draagt die ons toelaat een analyse te verrichten van de uitgewisselde ademhalingsgassen. Dit onderzoek is een nuttige aanvulling bij het beoordelen van het inspanningsvermogen en de lichamelijke conditie. Ook bij mensen die intensief sporten kan een dergelijk onderzoek zinvol zijn.

 

De ergospirometrie test verloopt zoals een gewone fietstest. Om de analyse van de ademhalingsgassen mogelijk te maken, wordt er een masker op de mond en neus geplaatst die strak wordt aangespannen zodat er geen luchtlekjes zijn. Om het zuurstofgehalte in het bloed te meten, wordt er een knijper op het uiteinde van een vinger geplaatst. Voor de eigenlijke test zal de longinhoud worden gemeten door krachtig in en uit te. Dit laat ons toe de longinhoud te meten. De inspanning wordt geleidelijk aan opgedreven door het verhogen van de fietsweerstand. De duur van de test hangt gedeeltelijk af van uw leeftijd en conditie.