Ziekenhuisopname

Hoewel steeds meer cardiale problemen opgelost kunnen worden via de raadpleging of het dagziekenhuis, is soms een ziekenhuisopname noodzakelijk voor onderzoeken en/of behandeling. Bij urgente problemen verloopt de opname meestal via spoedopname, al dan niet op verwijzing van uw huisarts.

Bij geplande opnames schrijft u zich in met uw identiteitskaart aan de kiosk in de inkomhal van het ziekenhuis. U ontvangt een ticket met opnamenummer en neemt plaats in de wachtzaal van het onthaal. Onze onthaalmedewerkers zullen u helpen bij de administratieve regelingen en geven u alle informatie die u nodig heeft. 

Kamerkeuze

In ons ziekenhuis heeft u de mogelijkheid om te kiezen tussen een twee- of eenpersoonskamer. Voor het verblijf in een eenpersoonskamer wordt per verpleegdag een kamersupplement aangerekend. Welke kamer u kiest, bespreekt u best wanneer u de opname plant. U kunt op voorhand de ziekenhuistarieven vragen aan het ziekenhuisonthaal.

 

Wat brengt u mee?

  • Identiteitskaart
  • Adres en telefoonnummer van contactpersoon
  • Formulieren of kaart van uw hospitalisatieverzkering (indien nodig)
  • Contactgegevens van uw huisarts
  • Lijst van geneesmiddelen die u inneemt met vermelding dosis en tijdstip
  • Kledij, toiletbenodigdheden (kam/borstel, tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerij, handdoeken, washandjes), nachtkledij, kamerjas, leesbril, lectuur, gsm, tablet, …

Dagziekenhuis

Voor een aantal ingrepen hoeft u niet in het ziekenhuis te overnachten. U kunt terecht in het cardiologisch dagziekenhuis. De opname wordt geregeld door het secretariaat van uw behandelende arts.

U meldt zich aan de kiosk aan met uw identiteitskaart. Met het verkregen vignet en de etiketten begeeft u zich daarna naar het dagziekenhuis van de dienst cardiologie.

Identificatiebandje

Bij opname krijgt u een identificatiebandje rond de pols dat ervoor zorgt dat wij u op elk moment correct kunnen identificeren. Dit polsbandje is onmisbaar voor de correcte toediening van uw medicatie, bloedafname of onderzoek. Controleer daarom altijd of uw naam correct op het bandje staat. Indien het bandje werd verwijderd voor een ingreep of onderzoek, vraag dan onmiddellijk een nieuw bandje.

Arbeidsongeschiktheid

Wettelijk moet iedereen het ziekenfonds verwittigen van zijn werkonbekwaamheid binnen de twee kalenderdagen (RIZIV-formulier 1101). De patiënt of zijn contactpersoon staat zelf in voor de uitvoering hiervan. Loontrekkenden moeten ook de werkgever verwittigen.

Overleg met arts

Om de continuïteit en de kwaliteit van de zorg  voor de opgenomen patiënten zo veel mogelijk te kunnen waarborgen werken we met een systeem waarbij een arts-specialist in opleiding samen met de cardioloog van wacht, die gedurende 7 dagen als zaalarts functioneert en de opgenomen patiënten opvolgt, dit in nauw overleg met de behandelende cardioloog. 

Hij/zij neemt op dat moment de zorgen waar op de hospitalisatieafdeling, vangt de cardiologische patiënten op spoed op en heeft ruimte voor dringende raadplegingen.

Indien u als contactpersoon de toestand van uw familielid of geliefde wenst te bespreken kan u daarvoor steeds een afspraak maken aan het secretariaat van de hospitalisatie-afdeling.

 

 

Ontslag

Uw arts zal u meedelen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. De sociale dienst kan zo nodig zorgen voor thuisverzorging, hulpmateriaal of hulp in het gezin.

Tijdens uw opname mag u het terrein van het Jan Yperman Ziekenhuis niet verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken dienst of verantwoordelijke arts.

 

Tarieven

Voor alle prestaties van medische, medisch-technische en paramedische aard die aangerekend worden, zullen de officiële tarieven van de ziekteverzekering gelden (geldig op datum van opname).

Indien u bij een ziekenfonds aangesloten bent, betaalt u enkel nog de remgelden en de supplementen van uw verblijf. De overige kosten zullen wij rechtstreeks van uw ziekenfonds vorderen. Met sommige hospitalisatieverzekeringen heeft het ziekenhuis overeenkomsten gesloten. Op die manier kan de ‘oplegfactuur’ rechtstreeks aan de bijkomende verzekering aangeboden worden. Meer info hieromtrent verkrijgt u via de kasdienst.