TAVI

Bij een ernstige vernauwing van de aortaklep en een hoog operatief risico door leeftijd of andere aandoeningen kan geopteerd worden om aortaklepvervanging te doen via een katheter (buisje) geplaatst in de liesslagader. Dit wordt ook wel TAVI (transcatheter aortic valve implantation) genoemd. Een TAVI kan niet in het Jan Yperman Ziekenhuis worden uitgevoerd. Patiënten worden doorverwezen naar een samenwerkend centrum.