Kransslagaderlijden

Bij kransslagaderlijden (=coronair lijden) ontstaat er een vernauwing of een verstopping in de kransslagaders door atherosclerose waardoor het hart met zuurstoftekort te kampen krijgt.  Atherosclerose (=”aderverkalking”) is een opstapeling van cholesterolvetten in de bloedvatwand waardoor deze geleidelijk aan gaat vernauwen.

 

Naargelang de ernst van het kransslagaderlijden wordt een onderscheid gemaakt tussen angina pectoris (angine de poitrine) en een hartinfarct. Onbehandelde angina pectoris kan evolueren naar een hartinfarct.

 

 

Angina pectoris

De term 'angina pectoris' of ‘angine de poitrine’ beschrijft een typisch drukkende pijn op de borststreek, veroorzaakt door een zuurstofnood van de hartspier. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen stabiele en onstabiele angina pectoris. Bij stabiele angina pectoris zijn de klachten vaak een reactie op een lichamelijke inspanning, hevige emoties of een te zware maaltijd en verdwijnt deze na enkele minuten rust. Bij onstabiele angina pectoris hebben de klachten geen directe aanleiding en dit is vaak de voorbode van een hartinfarct.

 

Hartinfarct

Bij een ernstige vernauwing of een plotse verstopping krijgt een gedeelte van het hart onvoldoende bloed en dus zuurstof. Daardoor sterven hartcellen af en ontstaat er een infarct. Als er geen interventie gebeurt om het bloedvat terug te openen zullen de hartcellen in dit gebied afsterven en vervangen worden door een litteken. Dit kan leiden tot een verminderde hartfunctie en mogelijks hartfalen.

 

Symptomen

De symptomen zijn verschillend van persoon tot persoon, soms kan het ook dat men helemaal niets voelt.

 • Drukkende, toesnoerende of beklemmende pijn op de borst
 • De pijn kan uitstralen naar de linkerarm, de rug, de schouders of de kaken
 • Kortademigheid
 • Verminderd inspanningsvermogen
 • Hevig zweten
 • Misselijkheid, braken en maagpijn
 • Hartkloppingen
 • Extreme vermoeidheid
 • Bewustzijnsverlies

 

Oorzaken

 • Hoge bloeddruk
 • Hoog cholesterolgehalte
 • Roken
 • Te weinig beweging
 • Overgewicht
 • Stress
 • Familiale voorbeschiktheid
 • Diabetes mellitus (=suikerziekte)

 

Diagnose

Om tot een juiste diagnose te komen, kunnen een paar onderzoeken uitgevoerd worden om te bevestigen dat er een vernauwing van de kransslagaders aanwezig is.

 • Bloedonderzoek
 • Klinisch onderzoek
 • Electrocardiogram
 • Inspanningsonderzoek
 • Echocardiografie
 • CT scan
 • Myocardperfusiescintigrafie
 • MRI
 • Coronarografie, al dan niet met invasieve drukmeting

Behandeling

 • Er zijn verschillende behandelmogelijkheden afhankelijk van de ernst en de plaats van de vernauwingen.
 • Medicatie
 • Ballondilatatie met plaatsing van stent
 • Overbruggingsoperatie