Hartritmestoornissen - Ventrikeltachycardie

Kamer- of ventrikeltachycardie ontstaat door een snelle elektrische activiteit in de hartkamers. Deze ritmestoornis kan plaats vinden in een normaal hart maar is meestal veroorzaakt door een eerder doorgemaakt hartinfarct of door een hartspierziekte. Door het snel en ongecoördineerd samentrekken van de kamers kan het bloed niet efficiënt worden rondgepompt en kan patiënt een duizeligheid of bewustzijnsverlies ervaren. Een ventrikeltachycardie kan overgaan in het levensbedreigende ventrikel fibrilleren. De behandeling bestaat uit medicatie, een cardioversie, een ablatie, of de inplanting van een defibrillator.