Hartritmestoornissen - Atrioventriculair blok

Wanneer de doorgeleiding van elektrische signalen van de voorkamers naar de kamers van het hart tijdelijk of permanent is onderbroken, ontstaat een fors vertraagd en soms onregelmatig hartritme. Hierbij zijn er verschillende gradaties in de mate waarin de elektrische signalen worden onderbroken. De meest voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid en bewustzijnsverlies (syncope). Afhankelijk van de graad van het atrioventriculair blok zal er al dan niet een pacemakerimplantatie noodzakelijk zijn.