Wetenschappelijke activiteiten

Onze cardiologen zijn actief binnen de nationale en internationale vakverenigingen en werken mee aan verschillende wetenschappelijke projecten. Dankzij continue bijscholing en specifieke opleidingen is het onze ambitie om de meest hoogwaardige cardiale zorg tot bij de patiënten te brengen. Daarnaast wil het hartcentrum Ieper aan kennisdeling doen met zijn verwijzers door middel van voordrachten en opleidingen binnen de verschillende cardiale themas.

 

Dr. Coeman op het TCT congress in San Francisco 2019

 

Klinische studies

Binnen het hartcentrum Ieper houden we de vinger aan de pols betreffende de laatste nieuwe inzichten en therapeutische mogelijkheden. Hierbij willen we de patiënten informeren en de keuze laten om eventueel deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Een geselecteerde groep van patiënten, die voldoet aan de strikte in- en exclusie criteria, kan in aanmerking komen om deel te nemen aan een klinische studie. Door deel te nemen aan klinische studies kan een nieuwe therapie reeds aan de patiënt worden aangeboden nog voor deze op de markt komt. Deze studies worden gecoördineerd door de studiecoördinator onder supervisie van de cardiologen.

 

Partims


Wat is nieuw in cardiologie in 2022?

Dr. Coeman gaf op 09-06-2022 een presentatie op de vergadering van de Koninklijke Doktersgilde Jan Yperman over de nieuwste richtlijnen binnen de cardiologie. De presentatie kan u hier nogmaals bekijken.

Lees het artikel

Nieuwe techniek voor behandeling van vernauwde en verkalkte kransslagaders

Interventiecardioloog Dr. Coeman heeft voor het eerst in het JYZ een nieuwe techniek toegepast bij een zeer ernstig verkalkte kransslagader. Hij slaagde erin de sterk verkalkte vernauwing terug open te maken door met geluidsgolven de aanwezige kalk op de aderwand te vergruizen.

Lees het artikel


Aortic valve implantation-induced conduction block as a framework towards a uniform electrocardiographic definition of left bundle branch block

New-onset left bundle branch block (LBBB) following transcatheter or surgical aortic valve replacement (LBBBAVI) implies a proximal pathogenesis of LBBB. This study compares electrocardiographic characteristics and concordance with LBBB definitions between LBBBAVI and non-procedure-induced LBBB controls (LBBBcontrol).

Lees het artikel verder.


Practice and long-term outcome of unprotected left main PCI: real-world data from a nationwide registry

Percutaneous coronary intervention (PCI) is increasingly performed in significant left main (LM) lesions. Left untreated, the prognosis is poor, but PCI and coronary bypass surgery (CABG) behold risks as well. Additional long-term outcome data might guide future treatment decisions.

Lees het artikel verder.


Late Complete Heart Block after Surgical Repair of an Atrial Septal Defect

Atrial septal defects (ASD) are among the most common forms of congenital heart disease. Although surgical correction was the only available therapy for decades, its long-term complications remain unknown and many patients do not have structured medical followup in later life.

Lees het artikel verder.


Hartcentrum Ieper blijft betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Dr. Coeman is co-auteur van een recent gepubliceerd artikel in "Journal of Interventional Cardiology". In dit overzichtsartikel wordt het belang van intracoronaire fysiologie besproken met betrekking tot de beslissing van het al dan niet revasculiseren van hoofdstam vernauwingen. 

 

Lees het artikel: Review J Interventional Cardiology

Young cardiologist in training award

Voormalig assistent Dr. Zwaenepoel heeft de prijs gewonnen "Young Cardiologist in Training Award" uitgereikt door het Tijdschrift voor Cardiologie voor het artikel die hij samen schreef met Dr. Coeman: "Colchicine en anti-inflammatoire therapie in secundaire cardiovasculaire preventie". (Tijdschr Cardiol, 2020, 32 (4), 7-14).

 

Lees het artikel: Tijdschrift voor Cardiologie