Patiënt bespreking

Het hartcentrum Ieper hecht veel waarde aan een goede relatie met zijn verwijzers en wil uw samenwerkende partner zijn voor de diagnose en behandeling van uw patiënten met cardiale aandoeningen.

Hebt U vragen over een patiënt en wilt U overleg met ons of wilt U een patiënt (dringend) doorverwijzen, dan kan U de cardiologen steeds via het secretariaat (057 35 71 90) contacteren.

Complexere hartproblemen en behandelingen die niet in Ieper kunnen worden aangeboden worden in het hartteam besproken samen met collega’s uit samenwerkende centra. Door het bundelen van meerdere inzichten komen we zo tot de best beschikbare behandeling.