Nieuws van het ESC Congres 2020

Gepubliceerd op 5 oktober 2020 om 13:22

Omwille van de corona-pandemie werd het congres van de European Society of Cardiology (ESC) dit jaar virtueel georganiseerd.

Hieronder vindt U een kort overzicht van de belangrijkste nieuwe studies en inzichten die werden voorgesteld.

 

Enkelvoudige of duale therapie na TAVI – POPULAR-TAVI studie

Een nieuwe gerandomiseerde studie toont aan dat bij enkelvoudige antiplaatjestherapie met aspirine alleen na transcatheter aortaklep implantatie (TAVI) de kans op bloedingen significant lager is dan bij gebruik van aspirine en clopidogrel, en dit zonder een significant toegenomen risico op trombo-embolische events. 

Link naar de volledige studie: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2017815

 

Mavacamten toont veelbelovende resultaten in de behandeling van symptomatische hypertrofische obstructieve cardiomyopathie – EXPLORER-HCM studie

De nieuwe myosine ATPase inhibitor die specifiek werkt op de moleculaire mechanismen bij de genetische aandoening hypertrofische obstructieve cardiomyopathie verbetert de inspanningscapaciteit en symptomen in een placebo-gecontroleerde en gerandomiseerde fase 3 studie.

Link naar de volledige studie:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31792-X/fulltext

 

Vroegtijdige ritme controle voor voorkamerfibrillatie – EAST-AFNET 4 studie

In de grote, gerandomiseerde EAST-AFNET 4 studie leidt een strategie van vroegtijdige ritmecontrole met anti-aritmica en/of ablatie bij patiënten met een recente diagnose van een nieuwe voorkamerfibrillatie tot een significant lager risico op majeure cardiovasculaire events (cardiovasculaire dood, CVA, acuut coronair syndroom of hospitalisatie wegens hartfalen) in vergelijking met een frequentiecontrole strategie gedurende een follow-up van meer dan 5 jaar.

Link naar de volledige studie:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2019422

 

SGLT2-inhibitoren voor hartfalen met verminderde ejectie fractie – EMPEROR REDUCED studie

In de EMPEROR REDUCED studie hebben patiënten met hartfalen met verminderde ejectiefractie die worden behandeld met SGLT2-inhibitor empaglifozin bovenop de klassieke hartfalenbehandeling een statistisch significant verminderde kans op cardiovasculaire dood of hartfalen hospitalisatie in vergelijking met placebo, en dit ongeacht of ze diabetes type II of niet hebben. Deze resultaten zijn concordant met de voorgaande DAPA-HF studie met dapaglifozin en dragen bij aan de wetenschappelijke evidentie dat SGLT2-inhibitoren een nieuwe hoeksteen worden van de behandeling van patiënten met hartfalen en verminderde ejectiefractie, onafhankelijk van aanwezigheid van diabetes type II of niet.

Link naar de volledige studie:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022190?query=featured_home

 

Colchicine in secundaire cardiovasculaire preventie – LoDoCo2 studie

Het anti-inflammatoire middel colchicine bouwt verdere evidentie op na de eerdere COLCOT en LoDoCo studies over zijn plaats in de secundaire cardiovasculaire preventie. In de LoDoCO2 studie geeft een lage dosis colchicine 0.5mg een 31% lager risico op cardiovasculaire dood, myocardinfarct, ischemisch CVA of ischemie-gedreven revascularisatie in vergelijking met placebo in secundaire preventie. De incidentie van niet-cardiovascluaire dood was evenwel hoger in de colchicine groep dan in de placebo groep, maar niet significant. Deze trend werd ook in eerdere studies genoteerd en dient verder te worden opgevolgd.

Link naar de volledige studie:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2021372

 

ACE-inhibitoren hebben geen verschil in COVID-19 uitkomst – BRACE CORONA studie

De eerste gerandomiseerde studie die het stopzetten versus het doorgeven van ACE-inhibitoren/sartanen in patiënten die werden gehospitaliseerd omwille van COVID-19 heeft bestudeerd toont geen verschil in uitkomst.