Nieuws van het ESC congres 2022

Gepubliceerd op 12 september 2022 om 08:32

Nieuws van het ESC congres 2022

Voor het eerst sinds de COVID pandemie werd het congres van de Europese Society of Cardiology terug volledig live georganiseerd. Meer dan 30 000 bezoekers uit 174 landen bezochten het congres in Barcelona.

De nieuwe ESC guidelines voor cardio-oncologie, ventriculaire ritmestoornissen en plotse cardiale dood, pulmonale hypertensie en niet-cardiale chirurgie werden voorgesteld.

Daarnaast werden talrijke nieuwe inzichten en studies voorgesteld, een selectie vindt u hier:

  1. TIME studie

Patiënten met verhoogde bloeddruk die onder bloeddrukverlagende therapie staan hebben een gelijkaardige prognose na 5 jaar wanneer ze hun medicatie ’s ochtends of ’s avonds innemen. Er is dus geen verschil wanneer de bloeddrukverlagende medicatie wordt ingenomen.
Link voor meer informatie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Evening-dosing-of-blood-pressure-medication-not-better-than-morning-dosing

  1. SECURE studie

Het gebruik van een “polypil” die aspirine, een ACE-inhibitor en een statine bevat vermindert het risico op nieuwe cardiovasculaire problemen in vergelijking met de klassieke afzonderlijke therapie in oudere patiënten die recent een acuut myocard infarct hebben doorgemaakt.
Link voor meer informatie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Polypill-reduces-cardiovascular-events-in-heart-attack-patients-compared-to-usual-care

  1. PERSPECTIVE studie

Er zijn geen tekenen dat gebruik van sacubtril/valsartan (Entresto©; Novartis) een negatief effect heeft op de cognitieve functie bij patiënten met hartfalen en bewaarde ejectiefractie (HFpEF) in vergelijking met patiënten die enkel valsartan innemen.
Link voor meer informatie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Neprilysin-inhibition-does-not-affect-cognitive-function-in-patients-with-heart-failure

  1. REVIVE studie

Percutane coronaire interventie (PCI of ‘stenting’) vermindert de totale mortaliteit of hartfalen hospitalisaties niet bij patiënten met ernstig verminderde linker kamer functie en uitgebreid coronair lijden.
Link voor meer informatie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Coronary-stenting-does-not-benefit-patients-with-severe-left-ventricular-dysfunction

  1. ADVOR studie

Acetazolamide toevoegen aan de klassieke loop diuretica kan de snelheid van decongestie in opgenoemn patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen verbeteren in vergelijking met de klassieke loop diuretica alleen.
Link voor meer informatie: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2203094

  1. DELIVER studie

Dapaglifozine vermindert het risico op cardiovasculaire dood of achteruitgang van hartfalen in patiënten met hartfalen en licht gereduceerde of bewaarde linker kamer ejectiefractie.
Link voor meer informatie: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2206286

  1. INVICTUS studie

In patiënten met voorkamerfibrillatie en reumatisch kleplijden is het gebruik van rivaroxaban geassocieerd met een hoog risico op majeure cardiovasculaire events in vergelijking met de klassieke vitamine K antagonisten.
Link voor meer informatie: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2209051

  1. DANCAVAS studie

Een gerandomiseerde studie in meer dan 45 000 mannen toont aan dat cardiovasculaire screening met bloeddrukcontrole, bloedafname en cardiale beeldvorming, met passende behandeling zo nodig,  het risico op herseninfarct, hartinfarct en dood kan verminderen bij patiënten tussen de 65 en 69 jaar.
Link voor meer informatie: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2208681