Klepoperatie

Bij aanwezigheid van ernstig hartkleplijden is de chirurgische behandeling de voorkeursbehandeling indien de algemene toestand en de leeftijd van de patiënt dit veilig toelaat.

 

Hierbij kan geopteerd worden om de hartklep te herstellen of te vervangen. Bij een vervanging zal afhankelijk van de leeftijd en het onderliggende probleem gekozen worden voor een metalen kunstklep of een kunstklep afkomstig van dierlijk weefsel.

 

Een klepoperatie kan niet in het Jan Yperman Ziekenhuis worden uitgevoerd. Patiënten worden doorverwezen naar een samenwerkend centrum.