Hartrevalidatie

Indien u behandeld wordt voor hartfalen, kransslagaderproblemen of na hartchirurgie kan uw cardioloog u uitnodigen om deel te nemen aan het hartrevalidatieprogramma.

 

In het hartrevalidatieprogramma wordt u door verschillende disciplines (cardioloog, kinesist, diëtist, psycholoog, tabakoloog, …) begeleid in het hernemen van beweging en een gezonde levensstijl met gezonde voeding, minder stress en rookstop. Zo zorgt het hartrevalidatie programma niet enkel voor een verbetering van de inspanningscapaciteit maar ook voor een preventieve aanpak van nieuwe hartproblemen.

 

Tijdens uw initiële hospitalisatie wegens hartfalen of kransslagaderlijden wordt een aanvraag ingediend om het ambulante hartrevalidatieprogramme te starten. Deze papieren worden in orde gebracht door de kinesitherapeut of sociaal assistent die u opzoekt op de kamer. Bij ontslag krijgt u dan een afspraak mee voor de eerste revalidatie sessie. Op de kamer start u ook reeds met lichte oefeningen.

 

Het ambulante hartrevalidatieprogramma bestaat uit 45 sessies die binnen een periode van 6 maanden kunnen samen gesteld worden volgens uw noden. U kunt beroep doen op vrijwilligersvervoer naar de revalidatiesessies wanneer u zelf niet kan/mag rijden met de wagen en niemand in je omgeving kan je kan brengen. De verantwoordelijke van de sociale dienst kan u helpen bij de organisatie hiervan.  Bovendien kunt u met een vervoerattest een financiële tussenkomst ontvangen van de mutualiteit.

 

Bij de start van de hartrevalidatie wordt u op verschillende vlakken geëvalueerd:

  • Ergospirometrietest (fietstest met masker) bij de cardioloog
  • Overlopen van medicatie en risicofactoren
  • Spier- en vetpercentage, BMI en buikomtrek
  • Vragenlijst betreffende de levenskwaliteit
  • Bloedafname (om zicht te krijgen op suiker, cholesterol, …)

 

Deze zaken worden na de hartrevalidatie opnieuw geëvalueerd om de vooruitgang te bekijken en zo nodig de verdere opvolging te organiseren.

De eigenlijke hartrevalidatiesessies worden hoofdzakelijk ingevuld door begeleide diverse fysieke oefeningen in kleine groepjes. Deze begeleiding wordt verzorgd door gespecialiseerde kinesitherapeuten.

Door het multidisciplinair team worden op regelmatige basis ook infosessies gegeven. Alle patiënten die op dat moment hartrevalidatie volgen worden uitgenodigd samen met hun partner.

Patiënten die roken worden begeleid in hun rookstop door een tabakoloog. Door te stoppen met roken kunt u de kans op een (nieuw) probleem met hart of bloedvaten namelijk sterk verminderen.

Tijdens de hartrevalidatie kan u deelnemen aan relaxatiesessies (individueel of in groep) of een gesprek met een psycholoog. Langdurige stress verhoogt namelijk het risico op hart- en vaatziekten.

Tot slot worden alle patiënten die deelnemen aan de hartrevalidatie worden door de diëtist gezien bij het opstarten en beëindigen van de revalidatie. In deze sessies wordt de patiënt geëvalueerd en wordt informatie gegeven over gezonde voeding.

De evaluatie bij aanvang van de revalidatie wordt besproken op de wekelijkse teamvergadering om zo een concreet actieprogramma op te stellen. Bovendien worden op deze vergaderingen met alle leden van het multidisciplinair team ook vorderingen en mogelijke problemen besproken.