Elektrische cardioversie

Een elektrische cardioversie is een behandeling voor voorkamerfibrillatie of voorkamerflutter. Het is een procedure waarbij een elektrische stroomstoot (shock) toegediend wordt aan uw hart, waardoor er terug een regelmatig hartritme bekomen wordt. Dit gebeurt door middel van een externe defibrillator.

De procedure wordt meestal gepland via een dagopname op de hartbewaking. U dient nuchter binnen te komen. Dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen, 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en 8 uur voor een normale maaltijd. Om klontervorming te voorkomen, moet u 4 tot 6 weken voor de elektrische cardioversie bloedverdunnende medicatie innemen. Zoniet zal een slokdarmechocardiografie uitgevoerd worden vóór de cardioversie om uit te sluiten dat er zich al een bloedklonter heeft gevormd in het hart. Indien de arts klonters zou opmerken, zal de cardioversie worden uitgesteld.

Op de afdeling wordt u aangeschakeld aan een bewakingsmonitor, zodat men ten allen tijde uw hartritme kan bewaken. Na een electrocardiogram wordt er een infuus in de arm geplaatst. Een cardioloog, een anesthesist en een verpleegkundige zullen tijdens de procedure aanwezig zijn. U zal voor deze behandeling gedurende enkele minuten in slaap worden gebracht. Ondertussen zal de cardioloog gebruik maken van een externe defibrillator om de shock toe te dienen ter hoogte van de borstkas. Indien de ritmestoornis niet verdwijnt, kan een tweede en eventueel een derde shock toegediend worden. De energie wordt dan steeds verhoogd. 

De procedure duurt een 10-tal minuten. Hierna wordt u terug wakker gemaakt. Na de cardioversie wacht u best 1 uur voordat u iets eet of drinkt. Dit om te voorkomen dat u misselijk wordt door de narcose. Als u goed wakker bent en alles in orde is, mag u na het gesprek met uw cardioloog naar huis. U mag wel niet zelf rijden dus het is belangrijk om transport naar huis te voorzien.

Het komt voor dat een cardioversie niet lukt. In dit geval zal uw cardioloog met u bespreken welke mogelijkheden er voor u zijn. Vaak blijft medicijnbehandeling noodzakelijk om na de cardioversie het normale hartritme op lange termijn te behouden. In bepaalde gevallen kan een ablatie (wegbranden van elektrische prikkels die het hartritme verstoren) een oplossing bieden. Soms kan een pacemaker plaatsing nodig zijn.