Nieuws

Dr. Nathanaël Thelinge: nieuwe Cardioloog in opleiding

Sinds 1 oktober 2023 is Dr. Nathanaël Thelinge werkzaam als cardioloog in opleiding binnen het Hartcentrum Ieper. Dr. Thelinge zal onder supervisie van de stafleden cardiologie zich verder bekwamen binnen de verschillende aspecten van de cardiologie. U kan bij hem ook terecht voor dringende raadplegingen en onderzoeken.


Dr. Irene Vandermeersch: nieuwe ASO

Sinds 1 oktober 2022 is Dr. Irene Vandermeersch werkzaam als cardioloog in opleiding binnen het Hartcentrum Ieper. Dr. Vandermeersch zal onder supervisie van de stafleden cardiologie zich verder bekwamen binnen de verschillende aspecten van de cardiologie. U kan ook bij haar terecht voor dringende raadplegingen en onderzoeken. 


Nieuws van het ESC congres 2022

Voor het eerst sinds de COVID pandemie werd het congres van de Europese Society of Cardiology terug volledig live georganiseerd. Meer dan 30 000 bezoekers uit 174 landen bezochten het congres in Barcelona.

De nieuwe ESC guidelines voor cardio-oncologie, ventriculaire ritmestoornissen en plotse cardiale dood, pulmonale hypertensie en niet-cardiale chirurgie werden voorgesteld.

Daarnaast werden talrijke nieuwe inzichten en studies voorgesteld, een selectie vindt u hier:

 1. TIME studie

Patiënten met verhoogde bloeddruk die onder bloeddrukverlagende therapie staan hebben een gelijkaardige prognose na 5 jaar wanneer ze hun medicatie ’s ochtends of ’s avonds innemen. Er is dus geen verschil wanneer de bloeddrukverlagende medicatie wordt ingenomen.
Link voor meer informatie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Evening-dosing-of-blood-pressure-medication-not-better-than-morning-dosing

 1. SECURE studie

Het gebruik van een “polypil” die aspirine, een ACE-inhibitor en een statine bevat vermindert het risico op nieuwe cardiovasculaire problemen in vergelijking met de klassieke afzonderlijke therapie in oudere patiënten die recent een acuut myocard infarct hebben doorgemaakt.
Link voor meer informatie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Polypill-reduces-cardiovascular-events-in-heart-attack-patients-compared-to-usual-care

 1. PERSPECTIVE studie

Er zijn geen tekenen dat gebruik van sacubtril/valsartan (Entresto©; Novartis) een negatief effect heeft op de cognitieve functie bij patiënten met hartfalen en bewaarde ejectiefractie (HFpEF) in vergelijking met patiënten die enkel valsartan innemen.
Link voor meer informatie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Neprilysin-inhibition-does-not-affect-cognitive-function-in-patients-with-heart-failure

 1. REVIVE studie

Percutane coronaire interventie (PCI of ‘stenting’) vermindert de totale mortaliteit of hartfalen hospitalisaties niet bij patiënten met ernstig verminderde linker kamer functie en uitgebreid coronair lijden.
Link voor meer informatie: https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Coronary-stenting-does-not-benefit-patients-with-severe-left-ventricular-dysfunction

 1. ADVOR studie

Acetazolamide toevoegen aan de klassieke loop diuretica kan de snelheid van decongestie in opgenoemn patiënten met acuut gedecompenseerd hartfalen verbeteren in vergelijking met de klassieke loop diuretica alleen.
Link voor meer informatie: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2203094

 1. DELIVER studie

Dapaglifozine vermindert het risico op cardiovasculaire dood of achteruitgang van hartfalen in patiënten met hartfalen en licht gereduceerde of bewaarde linker kamer ejectiefractie.
Link voor meer informatie: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2206286

 1. INVICTUS studie

In patiënten met voorkamerfibrillatie en reumatisch kleplijden is het gebruik van rivaroxaban geassocieerd met een hoog risico op majeure cardiovasculaire events in vergelijking met de klassieke vitamine K antagonisten.
Link voor meer informatie: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2209051

 1. DANCAVAS studie

Een gerandomiseerde studie in meer dan 45 000 mannen toont aan dat cardiovasculaire screening met bloeddrukcontrole, bloedafname en cardiale beeldvorming, met passende behandeling zo nodig,  het risico op herseninfarct, hartinfarct en dood kan verminderen bij patiënten tussen de 65 en 69 jaar.
Link voor meer informatie: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2208681

 


Wat is nieuw in cardiologie in 2022?

“Dr. Coeman gaf op 09-06-2022 een presentatie op de vergadering van de Koninklijke Doktersgilde Jan Yperman over de nieuwste richtlijnen binnen de cardiologie. De presentatie kan u hier nogmaals bekijken.

Ypermangilde

Assistent cardiologie in opleiding : Dr. Margaretha Van Kerrebroeck

Sinds 1 oktober 2021 is Dr. Margaretha van Kerrebroeck werkzaam als cardioloog in opleiding binnen het Hartcentrum Ieper. 
Dr. Van Kerrebroeck zal onder supervisie van de stafleden cardiologie zich verder bekwamen binnen de verschillende aspecten van de cardiologie. 

U kan ook bij haar terecht voor dringende raadplegingen en onderzoeken. 

We wensen haar alle succes en veel werkplezier in ons centrum!


Wetenschappelijk nieuws uit de cardiologie in 2021

Ondanks het feit dat COVID-19 de (medische) wereld in 2021 nog steeds grotendeels in zijn macht had, zijn er ook op cardiaal gebied nieuwe wetenschappelijke inzichten gepubliceerd.


Binnen het Hartcentrum Ieper wordt de wetenschappelijke evolutie steeds op de voet gevolgd en behandelen we de patiënten steeds volgens de meest recente inzichten.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele belangrijke nieuwe inzichten uit 2021 binnen de cardiologische wereld:

 • De sodium-glucose transporter-2 (SGLT-2) inhibitor empaglifozine toont een gunstig effect bij patiënten met hartfalen en een bewaarde ejectiefractie Empaglifozine is de eerste medicatie die een verbeterde uitkomst aantoont in deze groep van patiënten. Het is nog onduidelijk of het een klasse effect betreft binnen alle SGLT-2 inhibitoren. (Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med 2021).
 • Nieuwe ESC-guidelines voor de behandeling van hartklepaandoeningen werden gepubliceerd. Behandeling via minimaal invasieve weg wordt hierbij steeds meer erkend als een valabele behandelingsmodaliteit voor hartklepaandoeningen en ook de drempel om tot invasief ingrijpen over te gaan wordt in sommige klepaandoeningen verlaagd.
 • Nieuwe ESC-guidelines voor hartfalen. Hierbij wordt een vereenvoudigd behandelingsalgoritme voorgesteld waarbij 4 klasses van medicatie als de hoeksteen van de hartfalentherapie worden voorgesteld: betablokkers, ACE-inhibitoren of angiotensine receptor neprilysine-inhibitoren, aldosterone antagonisten en SGLT-2 inhibitoren. Deze 4 klasses worden best zo snel mogelijk en samen opgestart.
 • Tricuspiedklep annuloplastie voor matige tricuspiedklepinsufficiëntie tijdens een mitralisklepheelkunde toont geen duidelijke verbetering. Enerzijds bleek er minder progressie van de tricuspiedklepinsufficiëntie maar anderzijds moesten er meer pacemakers worden geplaatst. (Concomitant tricuspid repair in patients with degenerative mitral regurgitation. N Engl J Med 2021)
 • Geen duidelijke meerwaarde van een onmiddelijke coronaire angiografie bij patiënten met een out-of-hospital cardiale stilstand en geen ST-elevatie op het electrocardiogram. 40% van de patiënten hadden een coronaire oorzakelijke verklaring maar neurologische schade blijft de belangrijkste doodsoorzaak in deze patiëntengroep. (Angiography after out-of-hospital cardiac arrest without ST-segment elevation. N Engl J Med 2021)
 • Veel statine bijwerkingen zijn veroorzaakt door het “nocebo” effect. In een studie met 60 patiënten met statine intolerantie werd een periode van geen medicatie, placebomedicatie en statinetherapie afgewisseld. Er was geen verschil in symptomen in de periode tussen de placebomedicatie en de statines, sommigen hadden zelf meer klachten bij de placebo. Sommige gevallen van statine intolerantie kunnen verklaard worden door het “nocebo”-effect. (Side effect patterns in a crossover trial of statin, placebo, and no treatment. J Am Coll Cardiol 2021)
 • In patiënten met zeer ernstig coronair drietakslijden blijft een overbruggingsoperatie een betere keuze dan een FFR-geleide
  percutane coronaire interventie met stenting. (Fractional flow reserve–guided PCI as compared with coronary bypass surgery. N Engl J Med 2021)
 • Kortere duur van behandeling met duale antiplaatjestherapie na stenting is aanvaardbaar in patiënten met een hoog bloedingsrisico. Een grote gerandomiseerde studie toont aan dat bij deze type patiënten het een goede keuze kan zijn om reeds na 1 maand na stenting over te schakelen op één type antiplaatjesbehandeling. (Dual antiplatelet therapy after PCI in patients at high bleeding risk. N Engl J Med 2021).
  In een andere studie bij patiënten na een hartinfarct kon veilig worden overgeschakelend van behandeling met aspirine en ticagrelor naar aspirine en clopidogrel na 1 maand. (Unguided de-escalation from ticagrelor to clopidogrel in stabilised patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention (TALOS-AMI): An investigator-initiated, open-label, multicentre, non-inferiority, randomised trial. Lancet 2021)
 • Chirurgische sluiting van het linker hartoortje bij patiënten met een voorgeschiedenis van voorkamerfibrillatie die cardiale heelkunde ondergaan vermindert het risico op herseninfarct of embolen. Er was een 2.2% absolute risico reductie en geen toegenomen risico op postoperatieve bloeding.(LAAOS III-studie; Left Atrial Appendage Occlusion during Cardiac Surgery to Prevent Stroke. N Engl J Med 2021).

Nieuwe techniek voor behandeling van vernauwde en verkalkte kransslagaders

Nieuwe technologieën zoals Shockwave lithotripsie en OCT-beeldvorming worden reeds een tijdje toegepast in het Hartcentrum Ieper.
De combinatie van beide technieken levert nieuwe inzichten en behandelingsmogelijkheden.
Onderstaande OCT-beelden illustreren de gebroken verkalkte plaques na de Shockwave-behandeling; op deze manier is de verkalking beter verplaatsbaar en kan een stent beter geplaatst worden in de kransslagadervernauwing.
Voor meer informatie over Shockwave technologie klik hier.

Nieuwe wetenschappelijke publicaties - Hartcentrum Ieper

De cardiologen van het hartcentrum Ieper zijn betrokken in volgende nieuwe publicaties:
-Late Complete Heart Block after Surgical Repair of an Atrial Septal Defect. Lees het artikel hier.
-Practice and long-term outcome of unprotected left main PCI: real-world data from a nationwide registry. Hier lezen. 
-Aortic valve implantation-induced conduction block as a framework towards a uniform electrocardiographic definition of left bundle branch block. Lees het artikel hier.

 


Hartcentrum Ieper blijft betrokken bij wetenschappelijk onderzoek.

Dr. Coeman is co-auteur van een recent gepubliceerd artikel in "Journal of Interventional Cardiology". In dit overzichtsartikel wordt het belang van intracoronaire fysiologie besproken met betrekking tot de beslissing van het al dan niet revasculiseren van hoofdstam vernauwingen. 

 

Lees het artikel: Journal of Interventional Cardiology

Young cardiologist in training award

Voormalig assistent Dr. Zwaenepoel heeft de prijs gewonnen "Young Cardiologist in Training Award" uitgereikt door het Tijdschrift voor Cardiologie voor het artikel die hij samen schreef met Dr. Coeman: "Colchicine en anti-inflammatoire therapie in secundaire cardiovasculaire preventie". (Tijdschr Cardiol, 2020, 32 (4), 7-14).

 

Lees het artikel: Tijdschrift voor Cardiologie

Drie nieuwe echocardiografietoestellen

Op de dienst cardiologie zijn drie nieuwe echocardiografietoestellen in gebruik genomen, waarmee onze cardiologen nog betere beelden van het hart kunnen maken. Naast een uitstekende beeldkwaliteit zijn ook de gebruikte softwareprogramma’s van het hoogste niveau: ze maken gebruik van artificiële intelligentie (AI) om de beelden automatisch te herkennen. Dat maakt het systeem een uiterst snel, precies en efficiënt hulpmiddel in de cardiologie.


Welkom op de website van de cardiologen van het Hartcentrum Ieper.

Op deze website willen we U onze dienst voorstellen en U informeren over de verschillende hartaandoeningen, onderzoeken en behandeling. U kan ook online een afspraak maken. Kom geregeld langs, nieuwigheden of ander nieuws over onze dienst zal U hier terugvinden.


COVID-epidemie

Het optreden van het coronavirus heeft ons leven overhoop gegooid.

Dankzij de inzet van alle medewerkers en snelle aanpassingen binnen het Jan Yperman Ziekenhuis werd de eerste golf van COVID-19-patiënten zonder capaciteitsproblemen opgevangen.

Momenteel zitten we in de fase van de 2e piek waardoor sommige niet-dringende ingrepen voorlopig worden uitgesteld in het Jan Yperman Ziekenhuis.

Het dient echter wel zeer duidelijk te zijn dat het al dan niet dringende karakter van een cardiale ingreep wordt overwogen na beoordeling door de behandelende cardioloog. Uit verschillende internationale studies en cijfergegevens is namelijk gebleken dat patiënten soms levensnoodzakelijke cardiale zorg uitstellen en daardoor zich soms te laat presenteren in het ziekenhuis uit angst voor het COVID-19 virus. Indien u last heeft mag U dus zeker niet aarzelen om ons te contacteren voor een consultatie en onderzoek.

We stellen alles in het werk zodat ons ziekenhuis een veilige plaats is en blijft voor ALLE patiënten, artsen en medewerkers. In ons ziekenhuis – dat eigenlijk twee ziekenhuizen in één is geworden – worden de COVID-19 patiënten en de andere patiënten strikt van elkaar gescheiden. Elke medewerker en elke patiënt draagt een mondmasker, de wachtruimtes zijn uitgebreid en aangepast zodat voldoende afstand kan worden gehouden.

 

We raden je sterk aan om onze hygiënerichtlijnen nauwgezet te volgen.

Meer informatie  vind je op de website van het Jan Yperman Ziekenhuis.