Samenwerking

Medio jaren 90 ontstond er dankzij Dr. Francis Stammen (cardioloog en oprichter van het Cathlab in het Heilige Hart Ziekenhuis  Roeselare begin jaren 90) en Dr. Raf Roelandt (cardioloog te Ieper) een samenwerking tussen de Ieperse ziekenhuizen en het  Heilig Hart ziekenhuis te Roeselare (heden AZ Delta). Dit vooral voor het onderzoeken en behandelen van aderverkalking ter hoogte van de kransslagaders.

Deze samenwerking is blijven bestaan en mondde uit in de oprichting van een Cathlab in Ieper (zie rubriek cathlab) en van een multidisciplinair overlegmodel onder vorm van het “hartteam”.

Dankzij subspecialisatie en intensief overleg beschikt ons regionaal hartcentrum over een uitgebreide expertise waarbij de preventie, diagnose, behandeling en opvolging van uw hartprobleem wordt verzekerd.

Complexere hartproblemen worden in het hartteam besproken samen met collega’s uit samenwerkende centra. Het hartteam zal uw hartprobleem bespreken en bekijken vanuit de ogen van verschillende cardiologen,  cardiochirurgen en cardio-intensivisten. Door het bundelen van meerdere inzichten komen we zo tot de best beschikbare behandeling van uw hartprobleem.

Voor specifieke diagnostische onderzoeken of therapeutische interventies die we zelf niet kunnen aanbieden werken we nauw samen met AZ Delta binnen ons ziekenhuisnetwerk alsook met de universitaire ziekenhuizen UZ Gent en UZ Leuven.